Hålogaland Radiohistoriske Forening er en ideell forening for radiohistorisk interesserte personer. Foreningen ble stiftet 01.06.2011 og har som formål:

·         Etablere kontakt mellom personer med interesse for radiohistorie.

·         Fremme allmenn interesse for radiohistorie og bidra til bevaring av
radioteknisk utstyr.

·         Bidra til å restaurere eldre radioutstyr samt beslektede gjenstander.

·         Registrere norsk radiohistorie og televirksomhet.

·         Bidra til bevaring av radiohistorisk litteratur og arkiver.

 

 

 

Alle med interesse for radiohistorie kan være medlemmer i foreningen og
kontingenten er kun kr 100,- pr. år.

 

 

 

 

 

 


Du kan betale med VIPPS her :                 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt oss gjerne pr. epost til:    

post@hrhf.no