Hålogaland Radiohistoriske Forening er en ideell forening for radiohistorisk interesserte personer. Foreningen ble stiftet 01.06.2011 og har som formål:

·        Etablere kontakt mellom personer med interesse for radiohistorie.

·        Fremme allmenn interesse for radiohistorie og bidra til bevaring av
radioteknisk utstyr.

·        Bidra til å restaurere eldre radioutstyr samt beslektede gjenstander.

·        Registrere norsk radiohistorie og televirksomhet.

·        Bidra til bevaring av radiohistorisk litteratur og arkiver.

 

 

 

Alle med interesse for radiohistorie kan være medlemmer i foreningen og
kontingenten er kun kr 50,- pr. år.

 

 

 

 

 

 


Du kan betale med VIPPS her :                  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt oss gjerne pr. epost til:    

post@hrhf.no